Лекување на болести со помош на чаеви и лековити растенија, лековити чаеви, лековити билки, лековити тревки, лекување бубрежни болести, црнодробни болести, камен во бубрези, песок во бубрези, цистит, цисти, хепатит, Шеќер, дијабетес, полови заболувања, плодност, чир, киселина, гастритис, подуеност, холестерол, слабеење, алт, асп

Алтернативна Медицина Роза Канина ДООЕЛ Ресен

Лекување на болести со помош на чаеви и лековити растенија, лековити чаеви, лековити билки, лековити тревки, лекување бубрежни болести, црнодробни болести, камен во бубрези, песок во бубрези, цистит, цисти, хепатит, Шеќер, дијабетес, полови заболувања, плодност, чир, киселина, гастритис, подуеност, холестерол, слабеење, алт, асп / English


Повеќе за:

Козја Сирутка

Посебни рецепти

Сите Производи
Лековити Растенија

Упатства за припрема по заболувања

 

 

Места каде може да ги најдете нашите производи:

СКОПЈЕ

1. НУТРИЦИЈА
- здрава храна Скопје Трговски Ц. Бисер (Аеродром) тел. 076 467 877 Димче
2. Продавница НАТУРАЛИС
ул. Иван Козар бр.63 нас. Кисела Вода Скопје моб. 075 -327 -236

078 327 237 Кисела Вода кај Стара Чешма

3. АПТЕКА МАРИЈА ГАЛЕН ФАРМ 071 374 538 или фиксен тел. 3 212 760 Скопје наспроти универзална сала Скопје
4. МАРИНА Скопје 070 275 808 


5. АПТЕКА ЕФЕДРА
ул. Орце Николов бр. 155 Скопје контакт. тел. 076-407-479
6. Благе Комерц
ул. Козле бр. 88 -02-10 Скопје тел. 077 511 099/ Благе
7. АСТО ВИВА ГРОУП
ул. Ратко Митровиќ бб. Пазарче, Драчево, Скопје, тел. 071 510-909

8. Swanson Претставништво- Аеродром
бул. Јане Сандански бр. 114/2-1 тел. 02/ 240 33 11 моб. 070/ 26 86 29

9. АПТЕКА - ТАЛИТА
во близина на Црква Свети Димитрија Скопје
078 375 -391

10. Swanson Продажен Центар - Рамстор
ТЦ Рамстор сутерен тел. 02/ 3221 339

11. ИНТЕР МАГ Деан Хаџитрајков ДООЕЛ ул. Бојнија бр. 6 Локал 3 - А Нас. Аеродром СКОПЈЕ

078 - 211 -883 Дејан

078-211-884 Габи

ВЕЛЕС

12. Тина - Кајник бр. 7 (Трафика) Велес 078 303 930
БИТОЛА

13. Гладијатори 1 и Гладијатори 2 Продавници за здрава храна Битола - Битола
14. Апи Центар продавница за здрава храна Битола (наспроти Болницата ) во Битола
15. Аптека ВЕНЕНА ул. Солунска бр. 210 Битола , тел. 075 885 817 / Тања
16. АПТЕКА РОСА ВИТА ул. Моша Пијаде 11/13 Битола, тел. 078 373 272 и 070 373 272

НУТРИКО - МБ ул. Васко Карангелески бр. 41 лам. 2 локал 44 Нов ПАЗАР БИТОЛА тел. 078 239 331
ПРИЛЕП

17. Виталис 1 и Виталис 2 Прилепво Прилеп *Бизнис Центар* тел. 048 428 027 Славица
КУМАНОВО

18 Органика Куманово во Куманово -
тел. 078 203 103 Сузана

19. Swanson Продажен Центар - Куманово
ул. Ленинова бр. 46 тел. 031/ 425 705
СТРУМИЦА

20. АПТЕКА ЖАНИНА Трговски Центар ГЛОБАЛ Струмица, тел: 070 253 756

 

БЕРОВО

21. АПТЕКА-СОФОРА БЕРОВО во Берово тел. 033-470-297; 070 368-606
РЕСЕН

22. Науме Петковски Ресен во Ресен ул. Никола Карев бр. 55 Ресен 070 39 39 66

 

ШТИП

23. Аптека БИОФАРМ
ул. Кристијан - Карпош бр. 31 (до Здравствен дом) ШТИП од Штип
тел. 078 311 222/ Јуле/

24. Органика продавница за здрава храна
Штип во Штип - тел. 032 521 611 Никола ул. Стив Наумов бр. 44 Штип

25. Swanson Продажен Центар - Штип
ул. Кирил и Методиј бб тел. 032/ 397 170


26. АПТЕКА - РАДО - ЛЕК
ул. Сремски Фронт - бб. ШТИП
070 - 643 - 528

 

ОХРИД

27. Аптека ДОНЕВИ
ул. Питу Гули бр. 64 Охрид /до Болницата/ тел. 046 258 920/ 078 258 920/ Науме

28. АПТЕКА ЛИСА - ФАРМ
ул. Гоце Делчев бр. 248 Охрид
070 362 215

 

КОЧАНИ

29. ПЗУ АПТЕКА - ЛЕК ФАРМ
ул. Маршал Тито бр. 15 Кочани
033-276-650
моб. 070-213-231


ТЕТОВО

30. АПТЕКА - ЕКАЛЕК
ул. Јане Сандански бр. 3 Тетово
контакт 071 - 298 - 597

 

ГЕВГЕЛИЈА

31. Марија Џолева ГОКИ ДООЕЛ
ул. Владо Кантарџиев бр. 2 Гевгелија
контакт тел. 075-751-662 и 034-213-443

 

ВАСКО - ГЕВГЕЛИЈА 070 - 218 -892


ГОСТИВАР

32. АПТЕКА КЕНАН ФАРМ
ул. Гоце Делчев бр. 29 Гостивар
контакт тел. 077-787-888

 

КАВАДАРЦИ

33. АПТЕКА ФАРМАКО-ЛЕК ул. Илинденска бб. Кавадарци, тел: 078 229 294

34. Swanson Продажен Центар - Кавадарци
ул. Мито Хаџи-Василев бр. 60 тел. 043/ 412 246

 

 

 

 

 

 
     
 

Добредојдовте !

На официјалната страница на Роза Канина ДООЕЛ Ресен . Наша цел и мисија е со користење на производи од лековити растенија, придржување кон определени режими на исхрана какои со користење на искуства за однесување при определени заболувања да се помогне за решавање на определени заболувања.

 

ЧАЈ ЗА СЛАБЕЕЊЕ ФИТ-МИКС ЕФИКАСЕН ЧАЈ ЗА ТОПЕЊЕ НА МАСНИТЕ НАСЛАГИ ПО ПРИРОДЕН ПАТ БЕЗ НАРУШУВАЊЕ НА ИМУНИТЕТОТ НА ОРГАНИЗМОТ

 

 

ЧАЈ ЗА СЛАБЕЕЊЕ ФИТ-МИКС ЕФИКАСЕН ЧАЈ ЗА ТОПЕЊЕ НА МАСНИТЕ НАСЛАГИ ПО ПРИРОДЕН ПАТ БЕЗ НАРУШУВАЊЕ НА ИМУНИТЕТОТ НА ОРГАНИЗМОТ

 

УПАТСТВО ЗА СЛАБЕЕЊЕ

Упатство за спроведување на терапијата за слабеење со помош на чаеви чајни комбинации и режим на исхрана

Условите и начинот на живеење, брзиот и динамичен живот, полн со нервози и стресови, постојана напнатост, неможноста за прилагодување на новонастанатата состојба, непочитување на природните законитости, биоритамот и друго а особено кај женскиот пол, доведуваат често пати до одредено пореметување на таканаречено дебелеење кое може да се третира и како болест и како заболување, бидејќи поставките за таква појава се секогаш врзани за одредени органски пореметувања и се последица на други случувања во организмот што може да имаат третман на болести. Ова посебно е изразито при климактеричниот синдром кај понежниот пол во времето на предклимаксниот, климаксниот и пос климаксниот период, кој период може да трае и повеќе од 10 години а може да почне и многу рано (30 тата година). Проблемот е причинет од зголемените естрогенски лачења, независно од кои причини е тоа предизвикано. Неможноста овој проблем благовремено да се разоткрие и реши често пати се прибегнува кон лажни претпоставки како што се ,,дебеелење на нервна основа, дебелеење на постојано ,,подлапнување измеѓу јадењата, дебелеење на основа на ,,домаќинлок – да не се фрла она што ќе остане и сл. “ . Дебеелењето е процесс кој што многу леесно се навикнувва и се заработува а тешко се отстранува поради сугестијата и стравот за отстранување на лошите навики, да не ослабне крвта, да не се ослабне нагло, да не виси кожата и сл. што се апсолутно неточни претпоставки. Процесот на дебелеење е процесс којшто многу лесно се придобива и на којшто често пати благонаклоно се гледа се до оној момент кога тој неможе туку така да се запре и да се отстрани. При користењето на разни терапии и диетални исхрани од разни автори и научници се доведува до ситуација покушајот за слабеење да доведе до состојба на губење на еритроцитите, хемоглобинот разни анемичности и сл. што не е многу пожелно и корисно. Алтернативната медицина решавањето на овој проблем го согледува многу потемелно и го решава на начин со којшто се ослободува од масните наслаги, маснотиите, непотребната килажа, холестеролот и целулоитот, замастеноста на органите во абдоменот и нивното залојување со што се оневозможува нивното правилно функционирање и работа а при што се води и строго сметка да не се дојде до состојби на анемичности, губењето на железото и пореметување на основните системи во организмот, крвен – лимфен- хормонален- одбрамбен и сл. За да се постигне тоа терапијата се состои од три делови:

Првиот дел е составено од чаеви - чајни комбинации кои се припремаат и пијат према дадените упатства од треварот, чие комбинирање опфаќа 50-70 врсти на лековити тревки во чии што дејства има антисептички, антибактериски, антивирусни, холеритчни, холагогни, стомахични, диуретични и други својства со што се врши целосно чистење на крвниот и лимфниот сsстем, крвниите и лимфните садови, се средува хормоналниот сsстем и се врши сервисирање и чистење на сите органи во абдоменот. Во составот на чаевите има и компоненти кои ја пресекуваат желбата за почести и прекумерни јадења а содржат и доста компоненти кои што имаат влијание на мозокот и нервниот сsстем да благовремено ја издадат наредбата навреме да се престане со јадење.

ДЕБЕЛИНА како појава и болест - СЛАБЕЕЊЕ без нарушување на имунитет

КОЈ ЧАЕВИ ТРЕБА ДА СЕ ЗЕМААТ И НА КОЈ НАЧИН

ЧАЕВИ – Чај за слабеење –во 1,5 литар вода се ставаат 3 супени лажици од чајот, да зоврие заедно со тревата, се истава од огнот и се остава да излади 2 часа.

Се процедува и се пие преку цел ден, подобро е пред да се јаде, на празен стомак, дневно се пие од 3 до 5 литра.

 

Во комбинација со чајот се зема и Преспаската горчица – чемер 3 пати на ден 15-милилитри, 20 минути пред јадење.

ИСХРАНА"се користи –вегетаријанска исхрана – види прилог исхрана. 

После терапијата се задржува истиот систем на исхрана и правилата на однесување - прочитај во правилата.

Терапијата трае најмалку 42 дена а по потреба се продолжува се додека се дојде до саканата тежина.

За месец дена се ослабнува до 15 килограми.

Чај за слабеење и  преспанска горчица - Чемер,   плус трошоци за поштарина (трошоци за поштарина се 150 денари во зависност од местото на испорака)  а се нарачува на следната електронска пошта:

petkovskinaume@hotmail.com ; Комплетот се плаќа при подигање од пошта. ( преспанска Горчица1/2 литар,  Фит Микс 200 гр. - чај за слабеење + трошоци за достава  вкупно).


Вториот дел е Режим на исхрана со којшто се исправува метаболичката рамнотежа, природниот биоритам, метаболизмот и катаболизмот, избор на правилна исхрана со приоритет на овоштието и зеленилото и начин на правилност на јадењето.

Третиот дел којшто исто така е важен е психолошкиот фактор којшто мора да биде арбитер при спроведувањето на горните два дела и со чија помош треба да се отстрана лошите навики и да се јаде и пие како и останатиот животински свет којшто ги почитува во целост овие правила, односно никој не јаде и не пие повеќе од она што му е потребно. Само трите дела спроведени истовремено даваат ефекти.


Терапиите траат од 21 (најмалку ) до 42 дена за кое време може да се ослабе од 7 до 20 кг.

ДЕБЕЛИНА како појава и болест - СЛАБЕЕЊЕ без нарушување на имунитет

ДЕБЕЛИНАТА се третира како болест, поради разни пореметувања на метаболизмот, хормоналниот систем, разни други проблеми и болести.

КОИ ЧАЕВИ ТРЕБА ДА СЕ ЗЕМААТ И НА КОЈ НАЧИН
ФИТ-МИКС- ЧАЈ ЗА СЛАБЕЕЊЕ, намалување на тежина, диуретик1.1 ЧАЕВИ – Чај за слабеење –во 1,5 литар вода се ставаат 3 супени лажици од чајот, да зоврие заедно со тревата, се истава од огнот и се остава да излади 2 часа.
Се процедува и се пие преку цел ден, подобро е пред да се јаде, на празен стомак,
Дневно се пие од 3 до 5 литра.

 
Во комбинација со чајот се зема и Преспанската горчица –  3 пати на ден 15 - милилитри, 20 минути пред јадење.

 1.2 ИСХРАНА се користи –вегетаријанска исхрана – види прилог исхрана

Режим на исхрана (прва варијанта ) 7--------------14--------------21 ден

Доручек од 06 до 11

1. една таблета калциум + селен 2. една таблета железо + магнезиум
2. двапати по едно омега 3 4. 30-50 грама суво грозје
3. 100 грама јогурт 6. овоштие по желба
4. зеленчук по желба 8. 200---300--- грама бројсов сок
5. чаеви 200----300------500 гр. (бр.1 –бр.2) 10.чаеви 200------300 (бр. 3 ---бр.4)


Ручек од 11 до 18 часот

Јадењата се приготвуваат исклучиво со маслинов зејтин и крупна сол. Јадењата не смее да се гарнираат ---------се земаат поеднинечни јадења пример се земаат само компир, само ориз, само боранија, само салата. Не смее да се меша скроб со беланчевини-----може да се јаде на секои 3 часа ------може да се јаде едно од следните јадења------------ориз-------компир-------боранија---------грашак--------леќа-----------------морска риба---------кисело млеко и јогурт,


Јадењата пожелно е да  да не се запржуваат со количински мали запршки ----20 минути пред секој оброк се зема сезонска салата ----основата секогаш да биде или домати или свежа зелка.

Вечера од 18 – 20 часот

Може да се вечера кисело млеко или јогурт или сезонска салата.
Надвор од она што е заокружено не смее ништо друго да се јаде нити пие.


Овоштие може да се зема во било ое време по желба и количински неограничено.

·       Режим на исхрана втора варијанта 7------14------21

Доручек од 06 до 11 часот

Исто како при прва варијанта

Ручек и вечера се земаат јадења припремани без зејтин.

Горните правила важат и тука – пожелно би било 7 дена да се зема првата варијанта а останатите 14 дена втората варијанта.


Бројсов сок се зема преку целиот ден напоредно со чаевите и се зема од 300 до0,5  литар дневно. Се прави 500 гр. Цвекло 300 гр. Морков се чисти се сече и се меле со машина за месо мелење. Се става во поголем сад во кој се ставаат 5 китки магдонос и 3 китки целер и сето се залива со 10 литри ладна вода, се остава да отстои 6 часа се процедува во стаклени шишиња и се чува во фрижидер.
Од она што се јаде само 1/3 користи организмот другите 2/3 се за лекарите.
Најголем срам за жената е поради дебеленита да ја запусти сопствената убавина и женственост.

 После терапијата се задржува истиот систем на исхрана и правилата на однесување - прочитај во правилата.


Терапијата трае најмалку 42 дена а по потреба се продолжува се додека се дојде до саканата тежина.

Овоштие се зема наутро а ружен и вечера зеленчук.

За месец дена се ослабнува до 15 килограми.

ВАЖНО: ЗА ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ТЕРАПИЈАТА ЗАБРАНЕТА ХРАНА Е:  ( БЕЛИ СМРТИ)

1. БЕЛО БРАШНО И ПРОИЗВОДИ ОД БЕЛО БРАШНО, (бели пецива, бурек, ќевреци, симити, лиснати теста, тестенини, бели лебови и се што содржи бело брашно поради глутенот) За замена може да се користи рж, просо, јачмен, интегрални брашна и сл.

2. СОЛ И ШЕЌЕР И ПРОИЗВОДИ ОД ШЕЌЕР (благи, торти, слатки, и тн.

(замена доколку не може да се издржи морска сол, за шеќер замена Мед.

3. СУВОМЕСНАТО, КОНЗЕРВИРАНА ХРАНА, ПРЖЕНА ХРАНА,  И СЕ ОНА ШТО СОДРЖИ НАТРИУМ БЕНЗОНАТ КАКО КОНЗЕРВАНС

4. ГАЗИРАНИ ПИЈАЛОЦИ, КИСЕЛА ВОДА, КОКА КОЛА, ФАНТА, РАЗНИ ГАЗИРАНИ СОКОВИ ИЛИ ПИЈАЛОЦИ, АЛКОХОЛ 

5. БИГОР ОД ВОДА, ДА НЕ СЕ ПИЕ ОД ЧЕШМА ЗА ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ТЕРАПИЈАТА И ЧАЕВИТЕ ДА СЕ ПРИПРЕМААТ ПО МОЖНОСТ СО ВОДА ИЗВОРСКА ИЛИ КУПЕНА ФЛАШИРАНА ВОДА по можност испод 30 ппм,  

6. БЕЛО МЛЕКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ (кашкавали, сирења, павлаки, намази и премази, зденки и сл.

ЗА ЗАМЕНА МОЖЕ ДА СЕ ЈАДЕ: КИСЕЛО МЛЕКО, СИРУТКА, ПО МОЖНОСТ ОД КОЗЈО МЛЕКО.

За време на терапијата може да се јаде сезонско овоштие, зеленчук,  морска риба, и согласно крвната група предложена исхрана.

За готвење пожелно е храната да биде жива не третирана на висока температура.

Обичното масло да биде заменето со маслиново масло, ленено масло или масла кои содржат омега три масни киселини.

ЗА ВРЕМЕ НА ТЕРАПИЈАТА ПОТРЕБНО Е ДА СЕ ВКЛУЧАТ ФИЗИЧКИ АКТИВНОСТИ БАРЕМ 3- 5 км. пешачење заради метаболитичките процеси, преку дишењето исто така се исфрлаат токсини.

Режим на исхрана по крвни групи види повеќе

За спроведување на терапијата истата во консултации со вашиот лекар или фармацевт

за секое нејасно прашање Ви стоиме на располагање на посочените телефонски броеви или пак можете да ни пратите и електронска порака.

 

Read More

 

 

Лекување на болести со помош на чаеви и лековити растенија, лековити чаеви, лековити билки, лековити тревки, лекување бубрежни болести, црнодробни болести, камен во бубрези, песок во бубрези, цистит, цисти, хепатит, Шеќер, дијабетес, полови заболувања, плодност, чир, киселина, гастритис, подуеност, холестерол, слабеење, алт, асп  

Време е да посветите малку време и на вашето здравје, колку време издвојувате за Вашето здравје ?

 

Доколку внимавате на некои работи околу исхрана, начинот на однесување како и избегнувате работи кои се штетни за вашето здравје го намалувате ризикот за добивање на определени заболувања.

Природата не признава заболувања  

 

 

 На оваа страница можете да ги симнете упатствата по одредени заболувања

 

Упатство за слабеење без нарушување на имунитет

Упатство за бубрежни заболувања

Упатство Црнодробни и жолчни заболувања

Упатство за стомачни заболувања

Упатство за лекување на Дијабет 1 и Дијабет 2

Упатство за заболувања на крвните садови

- Упатство за лекување на псориазис вулгарис (psoriasis vulgaris) кожни заболувања

- Упатство за лекување на ВИТИЛИГО - кожно заболување

Болести на женските полови органи

Болести на органи за дишењее

Упатство за припрема и пиење на чаеви по заболувања и режими на исхрана - симни pdf

 

Види посебно по одредени заболувања на следниот линк 

 

 

СИТЕ ПРОИЗВОДИ

Кои се нашите производи и каде можете да ги најдете ?

 

 

Со цел чаевите да бидат подостапни истите можете да ги најдете на следните места:

Продажни Места

 

Лекување на болести со помош на чаеви и лековити растенија, лековити чаеви, лековити билки, лековити тревки, лекување бубрежни болести, црнодробни болести, камен во бубрези, песок во бубрези, цистит, цисти, хепатит, Шеќер, дијабетес, полови заболувања, плодност, чир, киселина, гастритис, подуеност, холестерол, слабеење, алт, асп

  Емисија Билките на

Баба Рада -Науме Петковски - ЛИНЦУРА


 

   Емисија Билките на

 Баба Рада -   Науме Петковски Фебруари 2014

 

 

     

 

© © Роза Канина ДООЕЛ Ресен, Тревар Науме Петковски All Rights Reserved.
Објавената содржина интелектуална сосптвеност на друштвото Роза Канина ДООЕЛ Ресен.

 

 

web stats