Лекување на болести со помош на чаеви и лековити растенија, лековити чаеви, лековити билки, лековити тревки, лекување бубрежни болести, црнодробни болести, камен во бубрези, песок во бубрези, цистит, цисти, хепатит, Шеќер, дијабетес, полови заболувања, плодност, чир, киселина, гастритис, подуеност, холестерол, слабеење, алт, асп

Алтернативна Медицина Роза Канина ДООЕЛ Ресен

Лекување на болести со помош на чаеви и лековити растенија, лековити чаеви, лековити билки, лековити тревки, лекување бубрежни болести, црнодробни болести, камен во бубрези, песок во бубрези, цистит, цисти, хепатит, Шеќер, дијабетес, полови заболувања, плодност, чир, киселина, гастритис, подуеност, холестерол, слабеење, алт, асп / English


Повеќе за:

Козја Сирутка

Посебни рецепти

Сите Производи
Лековити Растенија

Упатства за припрема по заболувања

 

 

Места каде може да ги најдете нашите производи:

СКОПЈЕ

1. НУТРИЦИЈА
- здрава храна Скопје Трговски Ц. Бисер (Аеродром) тел. 076 467 877 Димче
2. Продавница НАТУРАЛИС
ул. Иван Козар бр.63 нас. Кисела Вода Скопје моб. 075 -327 -236

078 327 237 Кисела Вода кај Стара Чешма

3. АПТЕКА МАРИЈА ГАЛЕН ФАРМ 071 374 538 или фиксен тел. 3 212 760 Скопје наспроти универзална сала Скопје
4. МАРИНА Скопје 070 275 808 


5. АПТЕКА ЕФЕДРА
ул. Орце Николов бр. 155 Скопје контакт. тел. 076-407-479
6. Благе Комерц
ул. Козле бр. 88 -02-10 Скопје тел. 077 511 099/ Благе
7. АСТО ВИВА ГРОУП
ул. Ратко Митровиќ бб. Пазарче, Драчево, Скопје, тел. 071 510-909

8. Swanson Претставништво- Аеродром
бул. Јане Сандански бр. 114/2-1 тел. 02/ 240 33 11 моб. 070/ 26 86 29

9. АПТЕКА - ТАЛИТА
во близина на Црква Свети Димитрија Скопје
078 375 -391

10. Swanson Продажен Центар - Рамстор
ТЦ Рамстор сутерен тел. 02/ 3221 339

11. ИНТЕР МАГ Деан Хаџитрајков ДООЕЛ ул. Бојнија бр. 6 Локал 3 - А Нас. Аеродром СКОПЈЕ

078 - 211 -883 Дејан

078-211-884 Габи

ВЕЛЕС

12. Тина - Кајник бр. 7 (Трафика) Велес 078 303 930
БИТОЛА

13. Гладијатори 1 и Гладијатори 2 Продавници за здрава храна Битола - Битола
14. Апи Центар продавница за здрава храна Битола (наспроти Болницата ) во Битола
15. Аптека ВЕНЕНА ул. Солунска бр. 210 Битола , тел. 075 885 817 / Тања
16. АПТЕКА РОСА ВИТА ул. Моша Пијаде 11/13 Битола, тел. 078 373 272 и 070 373 272

НУТРИКО - МБ ул. Васко Карангелески бр. 41 лам. 2 локал 44 Нов ПАЗАР БИТОЛА тел. 078 239 331
ПРИЛЕП

17. Виталис 1 и Виталис 2 Прилепво Прилеп *Бизнис Центар* тел. 048 428 027 Славица
КУМАНОВО

18 Органика Куманово во Куманово -
тел. 078 203 103 Сузана

19. Swanson Продажен Центар - Куманово
ул. Ленинова бр. 46 тел. 031/ 425 705
СТРУМИЦА

20. АПТЕКА ЖАНИНА Трговски Центар ГЛОБАЛ Струмица, тел: 070 253 756

 

БЕРОВО

21. АПТЕКА-СОФОРА БЕРОВО во Берово тел. 033-470-297; 070 368-606
РЕСЕН

22. Науме Петковски Ресен во Ресен ул. Никола Карев бр. 55 Ресен 070 39 39 66

 

ШТИП

23. Аптека БИОФАРМ
ул. Кристијан - Карпош бр. 31 (до Здравствен дом) ШТИП од Штип
тел. 078 311 222/ Јуле/

24. Органика продавница за здрава храна
Штип во Штип - тел. 032 521 611 Никола ул. Стив Наумов бр. 44 Штип

25. Swanson Продажен Центар - Штип
ул. Кирил и Методиј бб тел. 032/ 397 170


26. АПТЕКА - РАДО - ЛЕК
ул. Сремски Фронт - бб. ШТИП
070 - 643 - 528

 

ОХРИД

27. Аптека ДОНЕВИ
ул. Питу Гули бр. 64 Охрид /до Болницата/ тел. 046 258 920/ 078 258 920/ Науме

28. АПТЕКА ЛИСА - ФАРМ
ул. Гоце Делчев бр. 248 Охрид
070 362 215

 

КОЧАНИ

29. ПЗУ АПТЕКА - ЛЕК ФАРМ
ул. Маршал Тито бр. 15 Кочани
033-276-650
моб. 070-213-231


ТЕТОВО

30. АПТЕКА - ЕКАЛЕК
ул. Јане Сандански бр. 3 Тетово
контакт 071 - 298 - 597

 

ГЕВГЕЛИЈА

31. Марија Џолева ГОКИ ДООЕЛ
ул. Владо Кантарџиев бр. 2 Гевгелија
контакт тел. 075-751-662 и 034-213-443

 

ВАСКО - ГЕВГЕЛИЈА 070 - 218 -892


ГОСТИВАР

32. АПТЕКА КЕНАН ФАРМ
ул. Гоце Делчев бр. 29 Гостивар
контакт тел. 077-787-888

 

КАВАДАРЦИ

33. АПТЕКА ФАРМАКО-ЛЕК ул. Илинденска бб. Кавадарци, тел: 078 229 294

34. Swanson Продажен Центар - Кавадарци
ул. Мито Хаџи-Василев бр. 60 тел. 043/ 412 246

 

 

 

 

 

 
     
 

Добредојдовте !

На официјалната страница на Роза Канина ДООЕЛ Ресен . Наша цел и мисија е со користење на производи од лековити растенија, придржување кон определени режими на исхрана какои со користење на искуства за однесување при определени заболувања да се помогне за решавање на определени заболувања.

 

Нашата цел и мисија е да Ве запознаеме со МОЌТА НА ПРИРОДАТА  за лекување на голем број на заболувања како  и зајакнување на Вашиот одмбрамбен систем од чести заболувања од одредени болести или превентивно да делувате на начин што со отклонување на најчестите причинители можете да си помогнете.

Овој комбиниран начин на лекување на одредени заболувања е произлезен од долгогодишно искуство, на Науме Петковски кој се има излечено на овој начин.

На оваа страница ќе најдете и рецепти кои претставуваат повеќегодишни практични искуства, проверувани и кои се докажале како најефективни а синтетизирани во упатствата за лекување на определени заболувања со помош на производи од лековити растенија,  исхрана,  и начини на однесување при определени заболувања.

Во упатствата покрај исхрана, производи од лековити растенија се наведени и достапни лекови од модерната медицина кои со содејство и тераписко однесување доведува до трајно лекување и решавање на вашите заболувања.

 

Дали има нешто поважно и побитно од вашето здравје?

Најголем дел од причинителите за одредени заболувања покрај генетски фактори и надворешните влијанија се јавуваат како причини и навиките кои ги наметнува брзиот и динамичен живот, стрес, нервози, нездрава исхрана и сл. како и неводење сметка за некои природни закони и биоритам на здрав живот.
На текстовите кои следат подолу а и на линковите можете да најдете упатства за припрема и пиење на производите од лековити растенија, упатства за правилна храна и начин на однесување, како и посебни рецепти со кои можете да за 14-21-42 дена да ги уредите сите параметри во вашата крвна слика со што на крај можете да придонесете самите а и да ги проверувате (на 14 дена) кон целосно лекување на одредени заболувања. Производите од лековити растенија се апсолутно нештетни, не ствараат зависност и немаат нус појава - контраиндикации со ниедно лекарство при нивната употреба према дадените упатства. сите производи се  атестирани, патентирани, испитани во РЗЗ и се во согласност со правилникот за храна и додатоци на храна а некои се во постапка за хербални лекови.

 

За посложени проблеми може терапијата на трае и подолго. За цело време ја пратите вашата здравствена состојба преку редовни контроли со вашиот лекар, како и со редовни проверки на крвната слика на секои две недели со што ги следите подобрувањата на вашата општа здравствена состојба. Природата не признава болести. Ако му помогнете на организмот тој самиот ќе го реши заболувањето. Од кои причини овие решенија се трајни и доведуваат до јакнење на целокупната имунолошка состојба на организмот, решавајќи ги прашањата по системи или груи на органи, чекор по чекор, на пр. мокрачен систем кој го регулира механизмот за детоксификација, стомачен кој го регулира системот на правилна исхрана, црнодробен кој ги регулира биохемиските процесе и регенерирање на здрави клетки и тн.  По однос на псотојните терапи кои ги примате од лекар истите не сметаат на приемот на овие терапии и можат паралелно да се користат. Истото и од причини што овие производи доколку се користат во препорачаните количини немаат контраиндикации, нус појави, не се штетни и предизвикуваат несакани ефекти. Има повеќе народни поговорки   „Некогаш лекот е пет пари но треба да се пронајде“ „природата не признава болести“, „храната е лек, лекот е храна“, „од она што се храниме 2/3 е за лекарите 1/3 за организмот“ има и други поговорки и традиција низ народите но во нив има и голема вистина затоа што низ искуството и традицијата се покажала која цело време го прати човекот од неговото создавање како традиционалната и алтернативната медицина. Традиционалната медицина има решенија и за заболувања за кои можеби и модерната медицина нема соодветни решенија или пак резултати во нивното лекување, од причини што методот е со зајакнување на организмот, негова детоксификација хранење и обновување и подобрување на функцијата на повеќето органи, имунитетот, средување на хормоналниот систем, лимфниот и крвниот да се поттикне и најчесто истиот организам сам го решава заболувањето. Некои методологии иако се добри поради фактот што медицински не се докажани или верификувани не се пуштени во оптек, но тоа не значи дека се помалку делотворни.

 Голем број лекови од традиционалната медицина  сега се повеќе се потврдуваат со разни научни новосознаени вистини кои луѓето ги знаеле и од поодамна а сега голем дел од нив прифаќа и модерната медицина, која е сепак понова наука.

 

ТРАДИОНАЛНАТА МЕДИЦИНА ТВРДИ ДЕКА МОЖЕТЕ ДА ГИ ЛЕКУВАТЕ ПОГОЛЕМИОТ БРОЈ НА   БОЛЕСТИ?  

Методите на лекување се базирани на чаеви односно комбинации од лековите растенија со пропишани соодветни режими на исхрана или жива храна и други производи од лековити растенија.

Секое сознание до кое доаѓаме или пак кое сме го стекнале низ искуството можете да го најдете на оваа страница. Комплетното решавање или подобрувања за определени заболувања зависи од дијагнозата и, дисциплината за придржување до пропишаните правила, и може да трае од 7 до 42 дена.

За сложени и тешки заболување за кое решевање се откажала и модерната медицина, традиционалната медицина дава решенија но тие се подолготрајни и може да трае и до 120 дена.

Овие производи може да ги примаат и здрави луѓе за поволно делување. Нема повредна работа од сопственото здравје. Со овие производи се намалуваат холестеролот, наслаги во крвта и крвните садови, недобро варење и голем дел на појави кои се предиспозиции за сериозни заболувања а со користењето на некои искуства наведени на овие линкови или внимавањето барем на исхраната може да се намалат или избегнат нивните штетни дејства.

Методи на лекување

Методите на лекување се базирани на чаеви односно комбинации од лековите растенија со пропишани соодветни режими на исхрана или жива храна и други производи од лековити растенија.

 

 За сложени и тешки заболување за кое решевање се откажала и модерната медицина, традиционалната медицина дава решенија но тие се подолготрајни и може да трае и до 120 дена.


Методот на лекување е со помагање на организмот на начин што со рецептите предвидени тука и со редовно пиење на готовите производи од лековити растенија за 7 - 14 дена односно 21 ден да се добие крвна слика со показатели во референтни вредности по што организмот сам го решава заболувањето по природен пат со што се избегнува рецидивот за добивање повторно на истото заболување и се покажува како успешен метод за голем број на заболувања за кои и модерната медицина нема соодветни и целосни решенија. 

Очекувани Резултати

Едно треба да биде познато дека овие чаеви и овие начини на лекување делуваат за што покажува големиот број на лица кои нашле спас и решение за нивните проблеми преку овие методи.

На секои две недели се прават контроли - крвна слика, ехо снимки и слично према видот на болеста. За две недели односно 10 до 14 дена се регулираат податоците во крвната слика и се доведуваат во нивните референтни вредности, (еритроцити, мокрачна киселина, холестерол, ЛДЛ, ХДЛ, билирубини, астаминази, трансаминази, бели крвни зрнца, креатинин, седиментација и сл.) и за секој показател во крвната слика има соодветно решение со производи од лековити растенија или пак соодветно режимско однесување со исхрана или рецепти кои можете сами да ги направите а на оваа страница има дадени рецептури,  додека кај одредени заболувања оваа фаза треба да заврши најкасно до 42 ден од терапијата. Кога овие податоци се уредат организмот сам го решава вашето заболување и решенијата и лекувањата се трајни.

КАКО СЕ ПРИПРЕМААТ И УПОТРЕБУВААТ ЧАЕВИТЕ ШТО СОДРЖАТ ТЕРАПИИТЕ?

Овој комбиниран начин на лекување на одредени заболувања е произлезен од долгогодишно искуство, и лично искуство при решавање на медицински проблеми од кои и модерната медицина се откажала.

Терапиите се составени од три дела:

Првиот дел е производи од лековити тревки кои ги имате на оваа страница, како и производи кои можат да се изготват посебно за Вас за посложени проблеми доколку ни доставите крвна слика и точна дијагноза во консултации за што Ви стоиме на располагање на емаил или контакт телефоните.

Вториот дел: се режими на исхрана и витамини и други додатоци на исхрана кои треба да ги примате према дадените упатства како и задолжителни посебни рецепти за секојдневно користење кои може и сами дома си ги припремате а и забрана на определени прехрамбени производи кои не треба да се внесуваат додека трае терапијата. За време на терапијата не смее да се јаде и внесува и да се избегнува:

1. Бело брашно и производи од бело брашно.
(за замена може да се користат црни или интегрални лебови)
2. Варено млеко и млечни производи.
( за замена може да се внесува козја сирутка, или кисело млеко.
3. Сол ситна.
4. Бел шеќер.
(за замена може да се користи мед.
5. Вода од чешма.

СТРОГО ЗАБРАНЕТО: Сувомеснато (салами, паштети, чајни, печеници, меса, скари, пржена храна, газирани пијалоци, алкохол, мајонез, кечап, рафинирани масла, конзервирана храна, поради натриум бензоанатот и други конзерванси и сл.

(да се внесува купена вода негазирана, или изворска доколку е исправна за пиење,  со пп. не повеќе од 30- единица (ппм мерка за тешки растворени метали во вода). За човекова употреба е ограничено на 30 ппм, во повеќето места во РМ оваа бројка е повисока од дозволената мерена од водоводот. 

се користи нерафинирано ладно цедено маслиново масло во салати, храна треба да биде жива - не третирана на високи температури, 

замена за месо е риба пожелно е да биде морска (поради незаситените масни киселини ), и исхраната треба да биде према упатствата и крвните групи.

Третиот дел: ее психолошкиот дел, за одредени заболувања за кои сте убедени дека не можат да се решат треба да го промените сопствениот став дека нема нерешливи заболувања.

Терапиите можете да ги користите и самостојно  и заедно истовремено и со терапиите кои веќе ги примате  и во консултации и со Вашиот лекар, истите немаат нус појави со лекарства доколку се употребуваат на препорачаниот начин.

УПАТСТВА И НАЧИН НА ОДНЕСУВАЊЕ И ЗА КОИ БОЛЕСТИ?

 

Упатствата ги имате на линковите по заболувања. Во нив се дадени за тераписко однесување, и тоа: Посебни рецепти со дадена исхрана за секојдневно внесување и распоред и правила на исхрана.

Начин на припрема на производите од лековити растенија.

Начин на проверка на резултатите и времетраење на терапиите.

Болести кои се поделени по системи и тоа:

Уринарен систем , камења во бубрези, песок, инсуфициенции, разни воспаленија, чаеви за црниот дроб и жолчка,
-Воспаленија на жолчка - седиментација , песок, песок талози и камен во жолчка,
Болести на црниот дроб (hepatitis) Tu-Ca do III степен
-болести на панкреас (pancreas) Шеќер (Diabetes)
- болести на слезина -
болести на џигерот, ТУ-ЦА, TU - Ca до 3 степен
болести на слезина

Хепато-микс-Црнодбробни заболувања, псоријаза, егзема, витилиго

Чајна компбинација 3/1 и 4/1
Шеќерна болест
Чаеви за желудочно цревни и други болести
Чаеви за стомачни заболувања
Чаеви за заболувања на крвните садови
прочистување од наслаги, маснотии, холесторол
хемороиди цисти и болести на излезното црево
пост- инфарктни состојби
чаеви за лекување на белодробни болести
Чаеви за лекување на органи за мокрење (бубрези
Чаеви за лекување на болести на уринарните органи и патишта воспаленија (на бешика, уринарни патишта, бубрези)
Талози, песок, камен во бубрези и бешика
Болести на простатата
Болести на женските полови органи
Тумори и Малигни заболувања до 3 степен (помагаат)
Чаеви за лекување на жолчно црнодробни и други болести
воспаленија на жолчката, талози, песок и камен
чаеви против ноќно мокрење (eurika nocturne)
чаеви за лекување на заболувања на кожата
чаеви за прочистување на организмот, зајакнување, слабокрвност, неуроза, неуроастенија, мигрена, климакс
чаеви кои помагаат при лекување на тешки заболувања

медовини за зајакнување на имунитетот

ЖЕЛУДЕЧНО ЦРЕВНИ ЗАБОЛУВАЊА

- диспесии, тромос, гастритис, воспаленија; - чир на желудник и дванаесетпалачното црево успешно се решава во целост од 7 до 21 ден;
-дијареи, запек, акутен и хроничен колитис, улцерации;
-полипи, тумор и малигни болести на дебелото црево;
Со овој начин и пристап за решавање на определени заболувања нема рецидив на болеста. овој начин доколку сте дисциплинирани многу е мала веројатноста истите заболувања повторно да бидат ваш проблем каков што е случајот со „операциите на бубрежни каменчиња“ кој после извесно време повторно се присутни во вашиот бубрег. После третиот ден од примена на чаевите и придржување до правилата не постојат болки предизвикани од заболувањата. Атестирани и патентирани производи.

види повеќе кликни тука

Hemiski_analizi/Prespanska Gorcica Analizi/Cemer analizi.pdf

КОМБИНАЦИЈА
ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА ЖОЛЧНИ И ЦРНОДРОБНИ БОЛЕСТИ

Кожни заболувања
psoriasis punctata - псориазис пунктата – флеките се многу малечки колку зрно пченица
psoriasis guttata - псориазис гуттата – флеките се големи колку капки од роса
psoriasis nummularis - псориазис нуммуларис – каде флеките се големи колку ковани пари
psoriasis inplacibus - псориазис инплацибус – со големи флеки и лезии во форма на плочи и со широка зафатеност на кожата
anularni i circinarni psoriasis - ануларнии цирцинарни псориазис – каде се формираат лезии или плаки од најразличен вид
psоriаsis geographica - псориазис географика – каде лезиите се како географска карта
psоriаsis eritrodermithis - псориазис еритродермитхис – е еден од потешките видови на псоријаза

- црнодробни заболувања цистит, жолчен камен, жолчка и други заболувања, холестерол, чиреви, диспепсии, гастритис, киселини, жеговини, недобро варење, хормонални пореметувања, намалување на холестерол и други заболувања.
види повеќе кликни тука

 

 

 

Лекување на болести со помош на чаеви и лековити растенија, лековити чаеви, лековити билки, лековити тревки, лекување бубрежни болести, црнодробни болести, камен во бубрези, песок во бубрези, цистит, цисти, хепатит, Шеќер, дијабетес, полови заболувања, плодност, чир, киселина, гастритис, подуеност, холестерол, слабеење, алт, асп  

Време е да посветите малку време и на вашето здравје, колку време издвојувате за Вашето здравје ?

 

Доколку внимавате на некои работи околу исхрана, начинот на однесување како и избегнувате работи кои се штетни за вашето здравје го намалувате ризикот за добивање на определени заболувања.

Природата не признава заболувања  

 

 

 На оваа страница можете да ги симнете упатствата по одредени заболувања

 

Упатство за слабеење без нарушување на имунитет

Упатство за бубрежни заболувања

Упатство Црнодробни и жолчни заболувања

Упатство за стомачни заболувања

Упатство за лекување на Дијабет 1 и Дијабет 2

Упатство за заболувања на крвните садови

- Упатство за лекување на псориазис вулгарис (psoriasis vulgaris) кожни заболувања

- Упатство за лекување на ВИТИЛИГО - кожно заболување

Болести на женските полови органи

Болести на органи за дишењее

Упатство за припрема и пиење на чаеви по заболувања и режими на исхрана - симни pdf

 

Види посебно по одредени заболувања на следниот линк 

 

 

СИТЕ ПРОИЗВОДИ

Кои се нашите производи и каде можете да ги најдете ?

 

 

Со цел чаевите да бидат подостапни истите можете да ги најдете на следните места:

Продажни Места

 

Лекување на болести со помош на чаеви и лековити растенија, лековити чаеви, лековити билки, лековити тревки, лекување бубрежни болести, црнодробни болести, камен во бубрези, песок во бубрези, цистит, цисти, хепатит, Шеќер, дијабетес, полови заболувања, плодност, чир, киселина, гастритис, подуеност, холестерол, слабеење, алт, асп

  Емисија Билките на

Баба Рада -Науме Петковски - ЛИНЦУРА


 

   Емисија Билките на

 Баба Рада -   Науме Петковски Фебруари 2014

 

 

     

 

© © Роза Канина ДООЕЛ Ресен, Тревар Науме Петковски All Rights Reserved.
Објавената содржина интелектуална сосптвеност на друштвото Роза Канина ДООЕЛ Ресен.

 

 

web stats